Litera A


Skrót Rozwiązanie Wyjaśnienia Uwagi, bibliografia
sic! tak! w ten sposób! dosadne zaznaczenie w cytowanym fragmencie pomyłki lub błędu
[etc – w formie obrazka], etc. et cetera i tak dalej
۹vent Convent
A u. O Alpha und Omega początek i koniec
a. anno rok
a. A. auf Anordnung na polecenie
a. B. auf Befehl na rozkaz z podpisem wydającego
A. C. Anno Christi Roku Pańskiego
A. c., a. c. anni currentis bieżącego roku
a. D. außer Dienst emerytowany
A. K.-O. Allerhöchste Kabinetts-Ordre Najwyższy Rozkaz Gabinetowy (Rządowy) zarządzenie królewskie
a. O. am Ort w miejscu, na miejscu
a. Pr. auf Probe na próbę, na czas określony (staż)
A. S.-B. Auf Spezial-Befwehl na specjalny rozkaz, na nadzwyczajny rozkaz
a. St. alten Stils starego stylu oznaczenie daty wg kalendarza juliańskiego
a. u. s. actum ut supra działo się jak wyżej (zostało spisane) zwyczajowa formuła zamknięcia protokołu
a. V. auf Vortrag na omówienie przekazanie sprawy do omówienia (kolegialne rozpatrywanie spraw)
a. Z. auf Zeit na czas
A.-C., A. K. Armee-Corps, Armee-Korps Korpus Armijny
a/ am, an der nad np. Frankfurt a/Oder – Franfurt nad Odrą
Abg. 1. Abgang2. Abgeordnete 1. wyjście (pisma) (?)2. poseł, deputowany
Abs. 1. Absender2. Absatz 1. nadawca (pisma)2.
Abt., Abth., Abthlg. Abteilung wydział, oddział (wojsk.)
Acc. Accise akcyza
ach., achℓ. Achtel ósma część
Adj. 1. Adjunkt2. Adjutant 1. akdjunkt2. adjutant
adj. adjungirt wspieranie w prowadzeniu postępowania
Adr. Adresse adres
AG Aktiengesellschaft spółka akcyjna
allg. allgemein ogólny
Allod. Allodium alodium
Anm. Anmerkung uwaga adnotacja odnośnie treści pisma, postępowania
ao., a. o. außerordentlich nadzwyczajny
ao. Prof. außerordentlicher Proffessor profesor nadzwyczajny
AOK. Armee-Oberkommando Naczelne Dowództwo Armii
ap., apl. apostolisch apostolski
App.-Ger. Appelations-Gericht sąd apelacyjny
Appr. Approbation aprobata, zatwierdzenie, zezwolenie
Arch. Archiv archiwum
Art. 1. Artikel2. Artillerie 1. artykuł2. artyleria
Art.-Brig Artillerie-Brigade brygada artylerii
Art.-Dep. Artillerie-Depot skład (magazyn) artylerii
Asp. Aspirant aspirant
Ass. 1. Assesor2. Assistent 1. asesor2. asystent
Assist.-A. Assistenz-Arzt lekarz asystent
A-U. Armee-Uniform mundur wojskowy
Aud. 1. Auditor2. Auditeur 1. członek kolegium2. sędzia wojskowy z ang. – rewident księgowy
Auf’tag Auffahrttag Wniebowstąpienie w datowaniu dokumentów I pism
Ausc. Auscultator słuchacz, wychowanek osoba będąca na nauce
ausg. ausgeschieden wyłączone, odłączone
ausgef. ausgefertigt sporządzono, wystawiono sporządzenie czystopisu pisma (dla odbiorcy)
auth. authentich autentyczne
authoris. authorisiert autoryzowane
Aym. Aymer (Eimer) wiadro masa pojemności, wyróżniano generalnie duże wiadra (ok. 100 litrów) i małe (ok. 10-15 litrów);w XIX w. na terenach niemieckich– zwykle 12 litrów; w Rosji – 12,3 litra

Eimer (Volumenmaß) (Wikipedia): http://de.wikipedia.org/wiki/Eimer_%28Volumenma%C3%9F%29

AZ., Az. Aktenzeichen znak akt, numer akt, sygnatura akt, znak sprawy
Reklamy

2 odpowiedzi na „Litera A

  1. Świetne zestawienie! Mam tylko dwie uwagi: Armee-Corps/Korps to Korpus Armijny.W przypadku powtarzania się nazwy w tekście można bez straty pisać po prostu Korpus. Abteilung może też znaczyć w kontekście wojskowym oddział, czasami odpowiadający wielkości batalionu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s